• ఆకలి తగ్గించే నట్స్

  July 3, 2018

  ఆహారంలో ఫ్రోటీన్ లు ఎక్కువగా ఉంటే ఆకలి వేయదు అంటారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఆకలిని కలిగించే హార్మోన్ ఘెర్లిన్ ఇదే ఆకలేసేలా చేసి పరుగులు పెట్టిస్తుంది. దీన్ని…

  VIEW
 • ఈ హైస్కూల్ గర్ల్ కి 96 ఏళ్ళు

  May 16, 2018

  వయసయిపోతుంది ఏం చేస్తాం అనుకొటారు కానీ 92 సంవత్సరాల వయసులో అన్నీ బాధ్యతలు తీరిపోయాక ,చిన్నప్పుడు బడికి వెళ్ళలేకపోయిన కోరికని తీర్చుకుంది గ్వాడెలూస్ ఏలాసియో .ఈమెది మెక్సికో…

  VIEW
 • మొలకలోస్తాయి

  May 16, 2018

  వారానికి ఒక్కసారి షాపింగ్ చేసి ఇంటికి కావాలసినవి తెస్తాము .అయితే అన్నీ ఫ్రిజ్లో ఉంచలేము .నిల్వ చేసే విధానంలో కాస్త శ్రద్ధ పెడితే చాలు .మెల్లుల్లిని ప్లాస్టిక్…

  VIEW