• సరిగ్గా పెంచాలి.

  February 5, 2018

  నీహారికా , చాలామంది తమ పిల్లల్ని గురించి చాలా గొప్పగా మా అమ్మాయి ఒక్క పని చేసుకోలేదు అనో , మా అబ్బాయి టూ వీలర్ మీద…

  VIEW
 • ఈ స్వేచ్ఛ మనకి ఉంది.

  February 3, 2018

  నీహారిక, మనం చాలా సందర్భాల్లో నాకు కుదరదు,నేనురాను,నాకు ఇష్టం లేదు అనే మాటలు చెప్పలేక తరువాత చాలా ఇబ్బంది పడి పోతువుంటాం.పనిలో వుంటాం. షాపింగ్ కి వెళదం….

  VIEW
 • మన ప్రతిబింబాలే.

  February 2, 2018

  నీహారిక, వ్యవహారశైలి,నడవడిక,గుణగణాలు యువతి,యువకులు వాళ్ళ అమ్మానాన్నలు ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు.వారుతో సన్నితంగా ఉండేది తల్లితండ్రులు తోనే కనుక వాళ్ళు పిల్లలు కి ఆదర్శంగా వుండితీరాలి.తల్లిదండ్రులు టీవీ కి…

  VIEW
 • మాటాడే స్వేచ్ఛ హరిస్తున్నం.

  February 1, 2018

  నిహారిక, తెలుసోతెలియకో సగం తల్లితండ్రులు పిల్లల వికాశానికి అన్డ పడతారు అనిపిస్తుంది.ఉదాహరణకు వెదుగు తున్నా పిల్లలు ఇంట్లోనో,ఎదేనా ఫంక్షన్లలోను మనఇంటికి వచ్చినా చుట్టుల మధ్య నో ఏదైనా…

  VIEW
 • పుస్తకాలు పంచుతున్నారు.

  January 31, 2018

  నిహారిక, ఈతరం యువత కు సమాజం పట్లా కనికరం కాస్త ఎక్కువే ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు కుడా.’యువత’ అనే సంస్థ ని స్థాపించిన సాకేత్…

  VIEW
 • ముందు మోనంగా వుండాలి.

  January 30, 2018

  నిహారిక, ఏదైనఇబ్బందు లో ఎవరైనవున ప్రతి విషయం ప్రతికులం గానే అన్నపిస్తుంది.ఏది చూసిన ఎవరు ఏది మాట్లాడిన అన్న తప్పు గానే వినిపిస్తాయి. ఆఫీస్ లో ఇంటిలో…

  VIEW
 • వెళ్ళా వత్తిడి పెంచొడు.

  January 29, 2018

  నీహారికా, పిల్లల పరీక్షలు మెదలవుబోతున్నాయి.పరీక్షలు రాసే పిల్లల ఇళ్లలో టెన్షన్ టెన్షన్.చదివి అలసిన పిల్లలకు కావలసింది తల్లిదండ్రులు పుష్కలమైన ప్రోత్సాహం,వాత్సల్యం.సరిగా చదవడం లేదని ,ఆలస్యంగా లేచారని ,శ్రద్ద…

  VIEW
 • పట్టించుకుంటున్నారా?

  January 27, 2018

  నీహారిక, పిల్లలుతోనే సమయం అంత గడుపుతం అనే తల్లిదండ్రులను చూస్తుఉంటాం.నిజమే ఆదివారం కూడా పిల్లల తో వుంటారు. పిల్లల పక్కన కూర్చుని వాళ్లు మనన కంప్యూటర్ లో…

  VIEW
 • అందరూ ఒకేలా ఉంటారా?

  January 26, 2018

  నిహారిక , ఇప్పుడుఇక పరీక్షల హడావిడి మొదలయిపోయింది. ప్రతి వాళ్ళు పిల్లల పైనా ద్రుష్టి పెడతారు. ఇక ఇప్పుడు మిగతా పిల్లలతో కలిసి పోల్చిచూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు.పిల్లలు…

  VIEW
 • సరైన స్నేహితులు కావాలి.

  January 25, 2018

  నీహారికా , కష్టంపంచుకొంటే పోతుంది అంటారు .మనసులో గూడు కట్టుకొన్న వేదన సమస్య ఇతరులతో షేర్ చేస్తే సగం భారం తగ్గిపోతుందంటారు ఎంతోమందికి ఉండే అభిప్రాయం .కానీ కొందరితో…

  VIEW