• నువ్వు ఎంచుకున్నది నీనేస్తాన్ని.

  January 5, 2018

  నీహారికా, న్యూఇయర్ రిజల్యుషన్ గా రోజుకోపుస్తకం చదువుతున్నావు. ఇవ్వాల్టికి ఐదు రోజులు. ఐదు పుస్తకాలు పూర్తి చేసావా? ఇలాంటి వాటికి ప్రభుత్వం అవార్డులు ఇవ్వడు. ఏ గుర్తింపు…

  VIEW
 • ఆశాజీవికి నిండు నూరేళ్ళు.

  January 4, 2018

  నీహారికా, ఒక అద్యాయినం అశావాదులకు ఆయుర్దాయం ఎక్కువని చెప్పుతుంది. జీవితాన్ని ఆనందంగా, తృప్తి తో బతుకుతారు గనుక ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారట. ఇందుకు భిన్నంగా నిరాశ పడే…

  VIEW
 • తరాల అంతరాన్ని గమనించాలి.

  January 3, 2018

  నీహారిక, టీనేజ్ పిల్లలున్న తల్లిదండ్రులు, చాలా మంది, మా పిల్లలు మీకు అర్థం కావటం లేదనీ, మాట వినటం లేదనీ కంప్లెయింట్ చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు మరచి…

  VIEW
 • నాన్న అచ్చం అమ్మయిపోతే.

  January 2, 2018

  నీహారికా, ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు అనే తేడా లేకుండా పిల్లలంతా తల్లికే చేరికగా ఉంటారానుకుంటాం, కానీ ఈ తరం పిల్లలకు నాన్నంటే  తమ వెంట వెన్నంటే నీడలాంటి వాడని…

  VIEW
 • మంచి వైపే చూడాలి.

  January 1, 2018

  నీ హారిక, కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది. మనకు మంచి జరగాలని కోరుకొంటాం కానీ మన వైపు నుంచి మనం ఏం చేస్తూ పోతే మనకి మంచి జరుగుతుందో…

  VIEW
 • కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం.

  December 30, 2017

  నీహారికా, కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానించేందుకు ఊరు ముస్తాబు అవ్వుతుంది. కోటి ఆశలతో స్వాగతిస్తుంది. కాలం ప్రవహించే ఒక నదీ ప్రవాహం. కనురెప్పల కింద అందమైన స్వప్నం. ఎప్పుడూ…

  VIEW
 • పిల్లల అల్లరి భరించ వలసిందే.

  December 29, 2017

  నీహారికా, ఏదైనా ఒప్పించాలంటే వీళ్ళతో తలప్రాణం తోకకి వస్తుంది. ఒక పట్టాన వింటారా? చివరకు అరచి, తిట్టి నాకు ఆయాసం వస్తేనే వాళ్ళో దారికి వచ్చేది అని…

  VIEW
 • మనస్సుకీ శిక్షణ అవసరం.

  December 28, 2017

  నీహారికా, మనలో ఓ అంతర్గత శక్తి ఉంటుందిట. అదెలా వస్తుందీ అంటే వున్న దాని తో సంతృప్తి చేనటం, ఆనంద మాయ జీవనం, నిర్మాణాత్మకమైన జీవన విధానం…

  VIEW
 • విషాద గీతాలోద్దండీ.

  December 27, 2017

  నీహారికా, మనకి సంగీతం ఇష్టమే కదా, కానీ ఇవాళో రిపోర్టు విషాద గీతాలు వినకండి మీ మనస్సు కుడా విషాదం తో నిండి పోతుందిఅంటున్నారు . విషాద…

  VIEW
 • అంతటి భారం మోయగాలరా?

  December 25, 2017

  నీహారిక, సాధారనంగా పిల్లల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడ తాము, నలుగురి ముందు వాళ్ళను దండిస్తే వాళ్ళు బాధ పడతారని కున్గిపోతారను అనుకుంటాం కానీ, వాళ్ళ పైన అంతులేని…

  VIEW