శ్వేత సౌధం లో మాలా ఆడిగా 

భారత సంతతికి చెందిన మాలా అడిగా శ్వేతా సౌధం,నూతన పాలక వర్గం లో కాబోయే ప్రధమ మహిళ జిల్ బైడెన్ కు పాలసీ డైరెక్టర్గా బాధ్యత తీసుకోనున్నది ఆమె అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్ లో పుట్టి పెరిగారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగో లా స్కూల్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు తాజా ఎన్నికల్లో పౌండేషన్ లో ఉన్నత విద్య సైనికుల కుటుంబాల విభాగం డైరెక్టర్ గా పని చేశారు,