సారా గిల్బర్ట్ 

బ్రిటన్ లోని ఆక్స్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ ప్రయోగాల పైనే ప్రపంచం అందరి దృష్టి ఉంది. ఫార్మా దిగ్గజం ఆస్ట్రా జెనెకా తో కలిసి ఆక్స్ ఫర్డ్  యునివర్సిటీ చేస్తున్న పరిశోధన బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది సారా గిల్బర్ట్. ఆక్స్ ఫర్డ్ లో వ్యాక్సినాలజీ  ప్రొఫెసర్ వ్యక్సిటెక్  సహా వ్యవస్థాపకురాలైన్ ఆమె ఇన్ ఫ్లూయాంజీ   వైరల్ వ్యాధి కారక క్రిముల పై పోరాడే వ్యాక్సిన్ ల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించారు.