• క్యారెట్ మాస్క్.

    January 12, 2018

    వారానికి ఒక్క సారి క్యారెట్ మాస్క్ వేసుకుంటే మంచి మెరుపు, నిగారింపు వస్తుందంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. క్యారెట్ మెత్తగా ఉడికించి గుజ్జుగా చేసి తేన, ఆలివ్ ఆయిల్,…

    VIEW