• శక్తి నిస్తుంది.

  January 12, 2018

  గ్రీన్ టీ పొడి తయారీ లోనే ఒక ప్రత్యేకత వుంది. మొదటి ఐడు ఆకులను సేకరించి ప్రత్యేక పద్దతుల ద్వారా ఈ గ్రీన్ టీ తయ్యారు చేస్తారు…

  VIEW
 • ఐదు కప్పులు చాలు.

  October 27, 2017

  చిరాగ్గా ఉందనో, టెన్షన్ గా వున్నామనో, ఏ కూల్ డ్రింకొ తగేస్తుంటారు. తయ్యదనం మూడ్ చెంజ్ చేస్తుందని ఊహా . నిజంగా ఇది ఊహా మాత్రమే,జంగా మూడ్ చేంజ్…

  VIEW
 • WoW

  గ్రీన్ టీ తో మెదడుకి ఉత్తేజం.

  August 21, 2017

  గ్రీన్ టీ తో మరో ప్రయోజనం ఉంటుందని కనిపెట్టారు పరిశోధకులు. ఈ టీ లోని ఇసిజీ అనే సమ్మేళనం మెదడున్ ఉత్తేజ పరిచి దాని పనితనాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని…

  VIEW