• నా డాన్స్ కు డోకా లేదు.

    January 12, 2018

    రేసు గుర్రం తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఐటమ్ గర్ల్ కైరాదళ్ ఉత్తరాది నుంచి దక్షినాదికి వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే తెలుగు నేర్చుకుంటుందిట. కలకత్తా లో పుట్టిన కైరాదత్ మొదట్లో…

    VIEW