• తల నొప్పిగా వుందా?

    December 30, 2017

    ప్రకృతిలో దొరికే పూలు కాయల తో తలనొప్పి తగ్గించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద వైద్యులు. ఆయుర్వేదంలో ఈ చిట్కాలు అమోఘంగా పనిచేసేవని రుజువయ్యాయి. మిరియం అరగదీసి ఆ గంధం…

    VIEW