• మంచి మార్కులేసారు.

    January 12, 2018

    మునగ కాయను పట్టాభిషేకం జరిగింది. ప్రపంచంలో అధికంగా ఉపయోగపడేది మునగ చెట్టే ననీ,, నారింజలో కన్నా విటమిన్ సి ఏడు రెట్లు ఎక్కువగా వుందని రక్తంలో చక్కర…

    VIEW