• WoW

    అచ్చం మన ఇళ్ళే.

    January 12, 2018

    ఆఫ్రికా లో కనిపించే సోషల్ వీవర్ బర్ట్స్ అచ్చం మనుష్యుల లాగే ఆలోచిస్తాయి. అందులో ఉదాహరణ అవి కట్టుకునే గూళ్ళే. బోలెడు పక్షులు కలిసి ఓ భారీ…

    VIEW