వీటికి గృహవైద్యమే

బ్లాక్ హెడ్స్ ముక్కు చుబుకం వీపు బుజాలపైన కూడా వస్తాయి. స్వేద గ్రంధులు నుంచి నూనె అధికంగా ఉత్పత్తి కావటం శరీరం పైన బాక్టీరియా ఏర్పడటం వల్ల ఇవి వస్తాయి. గుడ్డు తెల్ల సొన తీసుకొని అందులో నిమ్మరసం కలిపి ఈ మిశ్రమం బ్లాక్ హెడ్స్ పైన రాయాలి. అది ఆరాక మళ్ళీ పూయాలి, అలా నాలుగైదు సార్లు పొరలుగా పూసి ఆరనివ్వాలి. బాగా ఎండి నట్లు అయ్యాకా దాన్నీ చేత్తో నెమ్మదిగా లాగేస్తే ఆ పొరతో పాటు బ్లాక్ హెడ్స్ ఊడి వస్తాయి. తెనే నిమ్మరసం కలిపి బ్లాక్ హెడ్స్ పైన రాసి ఆరిపోయాక వేడి నీటితో కడిగేయాలి. ఇలా రోజూ చేసినా బ్లాక్ హెడ్స్ పోతాయి. ఈ చిట్కాలతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే సమస్య కూగా లేదు.