వేలకు వేలు కర్చు పెట్టి కార్పోరేట్ కాలేజీలోచదివిస్తున్న ఉన్నత విద్య కోసం సీటు తెచ్చుకోలేని విద్యార్ధుల కోసంశివాంగి స్టొరీ. కాన్పూర్కి అరవై కిలో మీటర్ల దూరంలోని దేహా గ్రామంలో పుట్టిన శివాంగి తండ్రి తో పాటు దిన పత్రికలు, మాగజైన్లు అమ్ముతుండేది. ఆనంద కుమార్ నడుపుతున్న సూపర్ ౩౦ విద్యా కార్యక్రమం గురించి తలుసుకుని ఆయన్ను కలిసింది. పేద కుటుంబాల పిల్లల్ని ఐఐటి ఇంజనీర్లుగా తీర్చి దిద్దే కార్యక్రమం అది. శివాంగి ఆ కార్యక్రమానికి ఎంపికైనది. కోచింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఐఐటి లో సీటు సంపాదించింది. మంచి కార్పోరేట్ ఉద్యోగం సంపదిన్చేసింది కూడా. ఈ అమ్మాయి విజయగాధను ఆనంద్ కుమార్ ఆమె ఫోటోలు, ఆమె ఇంట్లో వాళ్ళ ఆనందోత్సాహాలు పోస్ట్ చేస్తే వేలకొద్ది లైక్లు షేర్లు వచ్చాయి.
Categories
Gagana

ఆ శివాంగి ఇప్పుడు ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్

వేలకు వేలు కర్చు పెట్టి కార్పోరేట్ కాలేజీలోచదివిస్తున్న ఉన్నత విద్య కోసం సీటు తెచ్చుకోలేని విద్యార్ధుల కోసంశివాంగి స్టొరీ. కాన్పూర్కి అరవై కిలో మీటర్ల దూరంలోని దేహా గ్రామంలో పుట్టిన శివాంగి తండ్రి తో పాటు దిన పత్రికలు, మాగజైన్లు అమ్ముతుండేది. ఆనంద కుమార్ నడుపుతున్న సూపర్ ౩౦ విద్యా కార్యక్రమం గురించి తలుసుకుని ఆయన్ను కలిసింది. పేద కుటుంబాల పిల్లల్ని ఐఐటి ఇంజనీర్లుగా తీర్చి దిద్దే కార్యక్రమం అది. శివాంగి ఆ కార్యక్రమానికి ఎంపికైనది. కోచింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఐఐటి లో సీటు సంపాదించింది. మంచి కార్పోరేట్ ఉద్యోగం సంపదిన్చేసింది కూడా. ఈ అమ్మాయి విజయగాధను ఆనంద్ కుమార్ ఆమె ఫోటోలు, ఆమె ఇంట్లో వాళ్ళ ఆనందోత్సాహాలు పోస్ట్ చేస్తే వేలకొద్ది లైక్లు షేర్లు వచ్చాయి.

Leave a comment