ఫ్యాషన్ డిజైనర్ల చేతిలో దండం ఏదైనా ఉందేమో నని వెతికి చూడాలనిపిస్తుంది ఒక్కసారి. ఇప్పుడీ ఫ్యాషన్ ప్రపంచపు ట్రెండ్ గా ఉన్న కొన్ని రకాల డ్రెస్ లకు అచ్ఛం ఆభరణాల్లాంటి ఎంబ్రాయిడరీలు జత చేసారు  డిజైనర్లు. అందమైన చీర ఉందనుకోండి దానికి తగిన ఆభరణాలుంటేనే ఏదైనా పార్టీలు ప్రత్యేకం. కానీ అదే ఎంబ్రాయిడరీ జరీ మెరుపులు బ్లౌజ్ తోడైతే . అందులోనూ మంచి ముత్యాలు కుందన్  వెండి బంగారు దారాలతో ఎంబ్రాయిడరీ ఉందనుకోండి ఇక నగల అవసరం ఏముందీ . అలాగే నెక్ కాలర్  పార్టీకి హ్యాండ్ కప్స్  కి ఎంబ్రాయిడరీ జత చేస్తే వేరే నగలే అక్కరట్లేదు. హైనెక్ స్టయిల్  బ్లౌజ్ కు పాజరీ ఎంబ్రాయిడరీ చేసి సాదా సీదా చీర కట్టుకున్న వజ్రాభరణాలు పెట్టుకున్నంత అందం. ఏదైనా వేడుక కు లెహెంగా ఓణీ కావాలనుకుంటే మొత్తంగా డిజైనర్ క్లాత్ తోనే  ఆ లెహెమ్ టేస్ట్. ఇవన్నీ ఇప్పటి ట్రెండ్ చేతికొక్క గాజు కూడా వేసుకోవాలిసిన పనిలేదు. అన్నీ డిజైనర్ పనితనమే . నిలువెత్తు బంగారు బొమ్మలా నిలబెట్టాలన్న ఆభారణాలు పోలిన ఎంబ్రాయిడరీ తో మొత్తం డ్రెస్ అంతా నింపేస్తున్నారు. ఇప్పుడిక బంగారు నగలు వజ్రాలు ఈ డ్రెస్ ల ముందు దిగదిడుపే.

Leave a comment