ఎప్పుడు ఎదో ఒక కొత్తదనం కావాలి ఎదుటివాళ్ళు ఆశ్చర్యపోవాలి.అనుకుంటే గుమ్మాలు సోఫాలు ముందర వేసుకునే పూల్ స్టోన్స్ రగ్ కొనుక్కోచ్చేయాలి చూసేందుకు ఇవి సముద్రపు రాళ్ళ లాగా రాళ్ల ఉండల్లాగా అనిపిస్తాయిఽయితే కాళ్ళు పెట్టగానే మెత్తగా సున్నితంగా తాకితే ఈ పూల్ స్టోన్స్ ని ఉన్ని తోనే తయారు చేస్తారు.ఎగుడు దిగుడుగా ఉండే వీటి పై నడవడం వల్ల కాళ్ళకు రక్తప్రసరణ పెరుగుతుంది కూడా.

Leave a comment