చారువి అగర్వాల్ యానిమేషన్ ఫిల్మ్ మేకర్ పురుషాధిపత్య రంగం గా పేరున్న ఈ ప్రపంచంలో చారువి అగర్వాల్ యాని మేటర్ గా శిల్పిగా పెయింటర్ గా తనలోని సృజనాత్మకత తో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కెనడా లో కంప్యూటర్స్ యానిమేషన్ లో మాస్టర్స్ చేసిన అగర్వాల్ గురుగ్రామ్ కేంద్రంగా చారువి డిజైన్ ల్యాబ్స్ (సి డి ఎల్) మొదలు పెట్టింది జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు అందుకుంది చారువి.

Leave a comment