సన్నగా ఉంటేనే తెల్లగా ఉంటేనే అందం అన్న అపోహ లోంచి పరిగెత్తుకు బయటకు రావాలిప్పుడు. యూత్ కి ఆదర్శం సినిమా తార లే కదా. కానీ సినిమాల్లో పత్రాలు సహజంగా ఉంటేనే కదా సక్సెస్ అయ్యేది. అప్పుడు అందం మేకప్ సన్నగా ఉండటం. ఖరీదైన బట్టలు ధరించటం పక్కన పట్టేసి కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు హీరోయిన్లు హీరోలు కూడా. ధమ్ లగాకే పైసా సినిమాలు భూమీ ఫెడ్నేకర్ సౌత్ ఖాన్ మాఫ్ సినిమా లో ప్రియాంక చోప్రా డర్టీ పిక్చర్ లో విద్యా బాలన్ త్రీ ఇడియట్స్ లో కరీనా కపూర్ అలాగే దంగల్ సినిమాకోసం అమీర్ ఖాన్ వళ్ళు బరువు పెంచుకుని మరీ నటించారు. అవార్డులతో నిండా మునిగిపోయిన మన పాత తరం హీరోయిన్స్ శారద సావిత్రి వంటి మహానటుల్ని మనం సన్నగా తెల్లగా వున్నారని చూశామా ? ఒక మనిషి అందం ఆమె లేక అతను చేసే పనుల్లో మనుషుల్ని ప్రేమించటంలో త్యాగంలో దాత్రుత్వంలో మనసు నిండిన కరుణ తో ప్రపంచాన్ని లాలించే నవ్వులో ఉంటుంది. దంగల్ సినిమా కోసం 97 కిలోలు బరువు పెరిగిన అమీర్ ఖాన్ తో మనకు మల్ల యోధుడు మహావీర్ ఫోగట్ ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఎవరి మొహం చుస్తే మన పెదవుల పై చిరునవ్వు వస్తుందో ఆ వ్యక్తి నిజమైన సౌందర్య రూపం కాదంటారా ?
Categories
WoW

అందమంటే రంగూ శరీరపు లావణ్యమేనా

సన్నగా ఉంటేనే తెల్లగా ఉంటేనే అందం అన్న అపోహ లోంచి పరిగెత్తుకు బయటకు రావాలిప్పుడు. యూత్ కి ఆదర్శం సినిమా తార లే కదా. కానీ సినిమాల్లో పత్రాలు సహజంగా ఉంటేనే కదా సక్సెస్ అయ్యేది. అప్పుడు అందం మేకప్ సన్నగా ఉండటం. ఖరీదైన బట్టలు ధరించటం పక్కన పట్టేసి కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు హీరోయిన్లు హీరోలు కూడా. ధమ్ లగాకే పైసా సినిమాలు భూమీ ఫెడ్నేకర్  సౌత్ ఖాన్ మాఫ్ సినిమా లో ప్రియాంక చోప్రా డర్టీ పిక్చర్ లో విద్యా బాలన్  త్రీ ఇడియట్స్ లో కరీనా కపూర్ అలాగే దంగల్ సినిమాకోసం అమీర్ ఖాన్ వళ్ళు బరువు పెంచుకుని మరీ నటించారు. అవార్డులతో నిండా మునిగిపోయిన మన పాత తరం హీరోయిన్స్ శారద సావిత్రి వంటి మహానటుల్ని మనం సన్నగా తెల్లగా వున్నారని చూశామా ? ఒక మనిషి అందం ఆమె లేక అతను చేసే పనుల్లో మనుషుల్ని ప్రేమించటంలో త్యాగంలో దాత్రుత్వంలో మనసు నిండిన కరుణ తో ప్రపంచాన్ని లాలించే నవ్వులో ఉంటుంది. దంగల్ సినిమా కోసం 97 కిలోలు బరువు పెరిగిన అమీర్ ఖాన్ తో మనకు మల్ల యోధుడు మహావీర్ ఫోగట్ ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఎవరి మొహం  చుస్తే మన పెదవుల పై చిరునవ్వు వస్తుందో ఆ వ్యక్తి నిజమైన సౌందర్య రూపం కాదంటారా ?

Leave a comment