పైథాని పట్టు ఎప్పుడూ అందమే మరాఠీ పెళ్లిళ్లలో ప్రత్యేకంగా మెరిసే ఈ పైథాని ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం సందడి చేస్తోంది.చీరలు,దుపట్టాలు, బ్లౌజ్ లు పిల్లల పట్టు పరికిణీలు ఒకటి కాదు అన్ని వయసుల వారికి పైథాని ఫ్యాషన్ స్టేట్ మెంట్. ముదురు రంగులతో మెరిసిపోయే ఈ పట్టు వస్త్రం పైన చిలకలు నెమళ్లు పూల డిజైన్లు చాలా అందంగా అమరిపోయాయి అమ్మాయిల వార్డ్ రోబ్ లో ఉండాల్సిన వెరైటీ ఇది.

Leave a comment