అర్ధ రాత్రి లో చిరుతిండ్లు తినకండి ఊబకాయం వస్తుంది అంటున్నారు పరిశోధకులు ఆ సమయంలో జీర్ణశక్తి తామ్య తిన్న క్యాలరీలు కొవ్వు కణాలు గా మారిపోతాయి అంటున్నారు అంతేకాదు ఇతర జీవనశైలి రుగ్మతలు కూడా వస్తాయి. అంచేత రాత్రి చాలా సేపు మేలుకొని ఉండటం ఆ సమయంలో ఆహారం తీసుకోవడం రెండు అనర్ధాలే అంటున్నారు.

Leave a comment