పాలలో ఉండే అద్భుతమైన ప్రయోజనాల గురించి ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. స్వీడన్ పరిశోధకులు పాలలో ఇంకో గొప్ప గుణం కనిపెట్టారు. ప్రతిరోజు రెండు గ్లాసుల పాలతో క్యాన్సర్ కణాలు వృద్ది చెందకుండా అపేయవచ్చని చెబుతున్నారు. పాలల్లో ఉండే మిల్క్ ప్రోటీన్ క్యాన్సర్ కణాలను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోంటుందని వీరి పరిశోధనలో తేలింది. పాలు కాకుండా పాలు ఆధారిత పదార్ధాలతో కూడా ఇదే ఫలితం పొందవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

Leave a comment