సాదా సీదా దుస్తులకు కాస్త ప్రత్యేకమైన రూపం ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇండో వెస్ట్రన్ జాకెట్స్ ఎంచుకోండి అంటున్నారు డిజైనర్స్. లాంగ్ ఫ్రాక్, లెహంగా, గౌను ఇలా ఎలాంటి డ్రెస్ అయినా చక్కగా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఈ జాకెట్స్ డోరీలు,బటన్స్ క్రాస్ కట్స్ వంటి వేర్వేరు  డిజైన్లతో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి జాకెట్స్ ధరిస్తే చెవులకు హ్యాంగింగ్స్ తప్ప ఎలాంటి ఆభరణాలు అవసరం ఉండదు వేసుకున్న డ్రెస్ మెటీరియల్ కు తగ్గట్టు నచ్చిన జాకెట్ ఎంచుకోవాలి.

Leave a comment