బెంగుళూరుకు చెందిన మోడల్ టి.వి నటి ఐశ్వర్య పేమ్సే, అంతర్జాతీయ మోటార్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న తోలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. అలాగే భారత్ తరపున పాల్గొన్న తోలి మహిళ గా రికార్డుల కెక్కిన ఐశ్వర్య తైవాన్ లో జరిగిన అంతర్జాతీయ మోటార్ ర్యాలీ లో పాల్గొంది. గతంలో ఈమె జాతీయ స్థాయి పురుషుల విభాగంలో కూడా ఆమె పాల్గొంది. ఆ పోటిలలో తొమ్మిది మంది మహిళలు పాల్గొంటే ఐశ్వర్య వారిలో తోలి స్థానం సాదించింది. ఆసియా కప్ రోర్ రేస్ లో పాల్గొన్న ఐశ్వర్య 125 సి.సి స్కూటర్ ను చెన్నైకి చెందిన శృతి నాగా రాజన్ తో కలిపి నడిపింది. టి.వి సిరియల్స్ తో పాటు కొన్ని ఉత్పత్తులకు ఐశ్వర్య పిస్తే మోడల్ గా కొనసాగుతుంది.
Categories
Gagana

బైక్ రేసింగ్ లో బెంగుళూరు మోడల్

బెంగుళూరుకు చెందిన మోడల్ టి.వి నటి ఐశ్వర్య పేమ్సే, అంతర్జాతీయ మోటార్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న తోలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. అలాగే భారత్ తరపున పాల్గొన్న తోలి మహిళ గా రికార్డుల కెక్కిన ఐశ్వర్య తైవాన్ లో జరిగిన అంతర్జాతీయ మోటార్ ర్యాలీ లో పాల్గొంది. గతంలో ఈమె జాతీయ స్థాయి పురుషుల విభాగంలో కూడా ఆమె పాల్గొంది. ఆ పోటిలలో తొమ్మిది మంది మహిళలు పాల్గొంటే ఐశ్వర్య వారిలో తోలి స్థానం సాదించింది. ఆసియా కప్ రోర్ రేస్ లో పాల్గొన్న ఐశ్వర్య 125 సి.సి స్కూటర్ ను చెన్నైకి చెందిన శృతి నాగా రాజన్ తో కలిపి నడిపింది. టి.వి సిరియల్స్ తో పాటు కొన్ని ఉత్పత్తులకు ఐశ్వర్య పిస్తే మోడల్ గా కొనసాగుతుంది.

Leave a comment