బ్రా సరీలు ధరించడం ఆరోగ్యమని, ఎద సౌందర్యం ఇవి మెరుగుపరుస్తాయని సాధారణంగా అందరి అభిప్రాయం యవ్వనంలో వున్న ప్రతి అమ్మాయి ఇవి తప్పని సరిగా ధరిస్తూనే ఉంటారు. కానీ ఒక హెల్త్ రిపోర్ట్ మాత్రం మహిళలు బ్రాలు ధరించక పోవటమే మంచిదంటుంది. 25 నుంచి 40 సంవత్సరాల మహిళల పై సాగిన పరిశోధనలో బ్రా ధరించని మహిళలు ప్రతి ఏడాది తన స్థానాలు 7 మిల్లీ మాటర్లు లిప్ట్ అవుతున్నట్లు చెప్పాలి. ఎదీ సౌందర్యం ఏ మాత్రం తగ్గలేదన్నారు. వీరిలో స్ట్రెచ్ మార్క్. వెన్ను నొప్పి కూడా లేవు. బ్రాల వల్ల మహిళలకు శారీరకంగా వైద్య పరంగా అదనపు ప్రయోజనాలు ఎవీ లేవు. పైగా ఈ బ్రాల వల్ల బెస్ట్ కింద వుండే సపోర్టల్ టిష్యుల గ్రోత్ ను అడ్డుకుంటాయని రిపోర్ట్ తెచ్చింది. యవ్వనంలో మహిళలు ఈ బ్రా ధరించిన కారణంగా టిష్యులు తరిగి పోవడం తప్ప ప్రయోజనం లేదని బ్రా దరించక పోతేనే టిష్యులు కండరాళ్ళు ద్రుడంగా ఉంటాయంటున్నారు.

Leave a comment