మొహం పైన గుల్లలు ర్యాష్ వచ్చిన ఇది మేకప్ బ్రెష్ లు శుభ్రంగా లేక పోవటం వల్లనే అనుకోవచ్చు. వీటిలోని బాక్టీరియా చర్మం ఎలర్జీలకు కారణం అవుతుంది. మేకప్ బ్రెష్లు డన్ ఇన్ ఫెక్ట్ చేసేందుకు షాంపూ క్లీన్ స్పాంజి చాలు.లేకపోతే క్లీన్ బ్రెష్ ల కోసం ఉద్దేశించిన క్లెన్సింగ్ సోల్యూషన్ తో కూడా వీటిని శుభ్రంగా ఉంచవచ్చు. లేదంటే లిక్విడ్ శానిటైజర్లు కూడా ఉపయేగమే ప్రతి సారీ వాషింగ్ తరువాత బ్రెష్ లను ఇరవై నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉంటే బాక్టీరియా లేకుండా ఉంటాయి. వీటిని ఎప్పుడు పరిశుభ్రంగానే ఉంచాలి. వాడిన ప్రతి సారి శుభ్రం చేస్తూ ఉంటే సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.

Leave a comment