మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది. ఇంట్లో అలంకరణగా పూల మొక్కలు ఉండాలి అనుకొంటే మీని యేచర్ గార్డెన్స్ వైపు చూడవచ్చు ఒక టీ కప్పు లో మొక్కలు పెంచవచ్చు . కొత్తమీరా ,పూదీనా ,మెంతికూరలతో పాటు బొప్పాయి, గడ్డిజాతి నాచు మొక్కలు హాయిగా కప్పుల్లో పెరుగుతాయి. సేంద్రీయ ఎరువులు కలిపిన గట్టి చిన్నచిన్న గులకరాళ్ళు కొన్నీ అలంకారాలు చేస్తే ఈ బుల్లి కప్పులతో మొక్కలు ఎంతో ఆనందపెట్టిస్తాయి. ఇంటిని ఉద్యానవనం చేస్తాయి.

Leave a comment