నైపుణ్యాలు  ఉండి  చక్కని  వ్యాపారం  చేద్దామనుకొనే   మహిళలకు  పనికివచ్చే  పథకాలు  ఎన్నో  ఉన్నాయి . ఆహార రంగాన్ని  ఎంచుకొంటే , భారతీయ  మహిళా  బ్యాంక్  అన్నపూర్ణ పథకం క్రింద రుణం ఇస్తుంది . 50 వేల వరకు రుణం తీసుకోవచ్చు 11.75 శాతం వడ్డీరేటు ఉంటుంది . వంటసామాగ్రి ,పరికరాలు ,వాటర్ ఫిల్టర్లు ,కేటరింగ్ కు  సంబందించిన ఇతర వస్తువులు  సమకూర్చు కొనేందుకు    పథకం ఉపయోగ పడుతుంది .  18 నుండి  60 ఏళ్ళవయస్సులో ఉన్నవాళ్ళు రుణం పొందేందుకు అర్హులు . అప్పు తీసుకున్న రుణ గ్రహీతలు తమ ఆస్తుల వివరాలు బ్యాంక్ కు సమర్పించాలి . ఇలాంటివే  స్త్రీ  శక్తి , దేనా శక్తి ,సెంట్ కళ్యాణ్పథకం ,ముద్ర ,ఉద్యోగిని పథకాలున్నాయి .  

Leave a comment