ఎంత పనిలో ఉన్న ఎంత మంది వర్క్ అవుట్స్ విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటారు. ఉదయపు నడక,జిమ్,తప్పని సరిగా రుతువుల తో సంబంధం లేకుండా కొనసాగిస్తుంటారు. ఈ లాక్ డౌన్ సమయం అన్నింటినీ పక్కన పెట్టమంది.కాలు బయట పెట్టేస్థితి లేదు. పైగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా. మరి క్యాలరీలు కరిగించుకొనే దారెక్కడ? అలాటప్పుడు చక్కని ఉత్త్సహవంతమైన పాటకు వచ్చినట్లు డాన్స్ శరీరాన్ని యాక్టివ్ గా ఉంచుతోంది. పైగా శరీరమంతా కదిలేలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి.కనుక కాలరీలు కరిగించుకొనే దారి ఇదే అంటున్నారు. డాన్స్ పర్ ఫెక్ట్ గా రానక్కర్లేదు. అందులో ఉత్సాహంగా ఉండే కదలికలు చాలు అంటారు అందుకే ఈ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఓ అరగంట డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాలరీలు కరిగిపోతాయి.

Leave a comment