హార్వర్డ్ విద్యార్థి ఇరాగుహ అసన్ పేరుతొ పర్యావరణ హిత నెలసరి కప్స్ తయారీ మొదలుపెట్టారు.ఇవి పదేళ్ల పాటు వాడుకోవచ్చు నెలనెలా వాడుకొనే నెలసరి సానిటరీ పాడ్స్ కు బదులుగా వీటిని ఉపయోగించవచ్చు ఈ మేన్స్ స్ట్రువల్ కప్స్ అమ్మకాలు బెలాకు ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. ఒక్క కప్ 1800. అమ్మకాలు పై వచ్చిన లాభం తో పెద మహిళలకు వీటిని ఉచితంగా ఇస్తారు. ఈ ఆలోచనకు గాను ఇరాగుహ విశ్వవిద్యాలయం అందించే వార్నర్ ఫెలోషిప్ అందుకొంది.

Leave a comment