రాజస్థాన్ లోని బికనీర్ లో పుట్టింది మాల్వికా అయ్యర్ 13సంవత్సరాల వయసులో తన ఇంటి సమీపంలో జరిగిన బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో రెండు చేతులు పోగొట్టుకుంది. కాళ్ళు ముక్కలయ్యాయి. ఎన్నో సర్జరీల తర్వాత కాళ్ళు కాపాడగలిగారు డాక్టర్లు. రెండు చేతులు కృత్రిమ ప్రొస్థెటిక్ హాండ్స్ పెట్టుకుని కాలేజీలో చదివి పి.జి చేసింది. అలా మొదలైన ఆమె జీవిత ప్రస్థానం ఆమెను దేశవిదేశాల్లో ప్రధాన మోటివేషన్ స్పీకర్ దాకా సాగింది. సోషల్ వర్క్ లో పి. జి చేసి యాక్సిడెంట్ సర్వైవర్ గా మొదలైన మాల్వికా యాక్టివిస్ట్ గా మారింది. వికలాంగుల కోసం ఆమె సాగిస్తున్న కృషికి గానూ న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఎమర్జింగ్ లీడర్ అవార్డు ఇచ్చారు. జీవితం మొత్తం మోటివేషన్ స్పీకర్ గానే కొనసాగాలంటోంది మాల్వికా. ఈమె పూర్తి కథను your story. com లో చదవచ్చు.
Categories
Gagana

చైతన్య దీపిక మాల్వికా అయ్యర్

రాజస్థాన్ లోని బికనీర్ లో పుట్టింది మాల్వికా అయ్యర్ 13సంవత్సరాల వయసులో తన ఇంటి సమీపంలో జరిగిన బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో రెండు చేతులు పోగొట్టుకుంది. కాళ్ళు ముక్కలయ్యాయి. ఎన్నో సర్జరీల తర్వాత కాళ్ళు కాపాడగలిగారు డాక్టర్లు. రెండు చేతులు కృత్రిమ ప్రొస్థెటిక్ హాండ్స్ పెట్టుకుని కాలేజీలో చదివి పి.జి చేసింది. అలా మొదలైన ఆమె జీవిత ప్రస్థానం ఆమెను దేశవిదేశాల్లో ప్రధాన మోటివేషన్ స్పీకర్ దాకా  సాగింది. సోషల్ వర్క్ లో పి. జి చేసి యాక్సిడెంట్ సర్వైవర్ గా మొదలైన మాల్వికా యాక్టివిస్ట్  గా మారింది. వికలాంగుల కోసం ఆమె సాగిస్తున్న కృషికి గానూ  న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఎమర్జింగ్ లీడర్ అవార్డు ఇచ్చారు. జీవితం మొత్తం మోటివేషన్ స్పీకర్ గానే కొనసాగాలంటోంది మాల్వికా. ఈమె పూర్తి కథను your story. com  లో చదవచ్చు.

Leave a comment