ప్రతి రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామాలు చేసే వారిలో యాంగ్జయిటీ రిస్క్ దాదాపు 60 శాతం తగ్గిపోతుందని ఇటీవల అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. జీవన గతిలో తర్వత గతిన యాంగ్జయిటీ లోపాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది శాతం మందిలో ఏర్పడుతున్నాయని మగవాళ్లతో పోలిస్తే మహిళల్లో రెండింతలు ఎక్కువ అయ్యాయని అధ్యయనకారులు పేర్కొన్నారు. అయితే చురుకైన జీవనశైలి గల వారిలో యాంగ్జయిటీ సంబంధిత సమస్యలు అరవై శాతం తక్కువగా ఉన్నట్లు అధ్యయనకారులు చెబుతున్నారు.

Leave a comment