జపాన్ లోని బిబా విశ్వవిద్యాలయం లో డాక్టరేట్ విద్యార్థి అఫ్సానా బేగం చీరకట్టుతో సైక్లింగ్, డ్రైవింగ్, సర్ఫింగ్, గ్లైడింగ్ వంటి క్రీడల్లో పాల్గొంటుంది. దక్షిణాసియా లోని వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించేందుకు చీర కట్టుకు గౌరవం తెచ్చేందుకు సాహసోపేతమైన క్రీడలకు కూడా చీరనే ఎంచుకుంది అఫ్సానా. స్కై డ్రైవింగ్ లో కూడా చీరకట్టుతోనే బెల్ట్ తో గట్టిగా కట్టుకొని మరి పాల్గొన్నది. ప్రజా రవాణా లో చీర కట్టుకు గౌరవం తేవాలని నా ఆశయం ఆశ అంటుంది అఫ్సానా.

Leave a comment