చెంగల్వల కామేశ్వరి స్థానిక మహిళామండలికి ప్రధాన కార్యదర్శి గా పాతికేళ్లుగా సమాజసేవ! కమ్యూనిటికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రధానకార్యదర్శి.కధలు.కవితలు రాయడం.చెప్పుకుంటే కథలెన్నో! గుఙడల్లో గోదారి కధల సంకలనాలు. ఫేస్ బుక్ లో నిరాటంకంగా రాసిన “కాఫీ విత్ కామేశ్వరి ” వ్యాస పరంపర గా రాసిన వ్యాసాలన్ని కలిపిన బుక్ .”గోదారిఘుమఘుమలు “శాకాహార వంటలపుస్తకం వెలువడ్డాయి. రచనలు, సంగీతం, మిత్రులు, పాలిటిక్స్ టూర్స్ రచయిత్రి అభిరుచులు

Leave a comment