పిల్లలకైనా మాస్క్ ఉండవలసిందే అయితే ఐదేళ్లు అంతకంటే పెద్ద పిల్లలకు మూడు పొరల మాస్క్ వాడాలి.రెడీమేడ్ మెడికల్ మాస్క్ ల కు బదులు ఇంట్లో తయారుచేసిన మాస్క్ లు ఫేస్ కవర్లు వాడాలి లేదా పిల్లలు అసౌకర్యానికి గురవుతారు అనుకుంటే ముక్కు నోరు కప్పేలా చేతిరుమాలు వాడాలి పిల్లలు దాన్ని లాగేసి కోకుండా అలవాటు చేయాలి మాస్క్ వదులుగా లాగితే వచ్చేలా ముక్కు నోరు మూసేది గా ఉండాలి.సాధ్యమైనంతవరకు వాళ్లని బయటకు తీసుకు రాకుండా ఉంటేనే మంచిది.

Leave a comment