డాన్స్ థెరపీ అన్నదొక సరికొత్త ప్రయోగం. ఇందులో నదుల్ని కదిలించే నడక. ప్రశాంతత ఇచ్చే యోగా నాజూగ్గా తీర్చిదిద్దే ఏరోబిక్స్ కలిసి ఉంటాయి. అమెరికాలోని ప్రతి ఆస్పత్రికీ ఒక డాన్స్ థెరపిస్ట్ తప్పని సరిగా ఉంటారు. వీళ్ళు ఫిజియో థెరపిస్ట్ లతో అనుసంధానం అయి వుంటారు. కీళ్ల నొప్పులున్న పేషేంట్లకి ఈ థెరపీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి మనసుకి ప్రశాంతత కూడా. ఈ డాన్స్ థెరపీ లో శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్ రీలీజవుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి తేలిగ్గా ఉంటుంది. శరీరానికి సానుకూల దృక్పధం కలిగితే మంచి హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయి. శరీరంలోని అవయవాలు కదిలించేలా చేసే ఈ డాన్స్ కొన్ని నీడల పైన కీళ్ల పైన పనిచేస్తుందని ఇదే ఒక అద్భుతమైన ఔషధం లాంటిదని వైద్యులు సిఫార్స్ చేసారు. శరీరానికి మనసుకీ ఆహ్లాదకర వ్యాయామం డాన్స్ థెరపీ. కొన్ని భంగిమలను స్థిరంగా నిలబెట్టటం ద్వారా ఆయా అవయవాలకు ఉత్తేజం కలుగుతోంది. పేరు పొందిన కళాకారులు ఎందరో ఇప్పటికే ఈ థెరపీ పైన ప్రయోగాలు చేశారు. ఇంకా చేస్తున్నారు.
Categories
WoW

డాన్స్ థెరపీ తో ప్రయోజనాలు

డాన్స్ థెరపీ అన్నదొక సరికొత్త ప్రయోగం. ఇందులో నదుల్ని కదిలించే నడక. ప్రశాంతత ఇచ్చే యోగా నాజూగ్గా తీర్చిదిద్దే ఏరోబిక్స్  కలిసి ఉంటాయి. అమెరికాలోని ప్రతి ఆస్పత్రికీ ఒక డాన్స్ థెరపిస్ట్ తప్పని సరిగా ఉంటారు. వీళ్ళు  ఫిజియో థెరపిస్ట్ లతో  అనుసంధానం అయి వుంటారు. కీళ్ల నొప్పులున్న పేషేంట్లకి ఈ థెరపీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి మనసుకి ప్రశాంతత కూడా. ఈ డాన్స్ థెరపీ లో శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్ రీలీజవుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి తేలిగ్గా ఉంటుంది. శరీరానికి సానుకూల దృక్పధం కలిగితే మంచి హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయి. శరీరంలోని అవయవాలు కదిలించేలా చేసే ఈ డాన్స్ కొన్ని నీడల పైన కీళ్ల పైన పనిచేస్తుందని ఇదే ఒక అద్భుతమైన ఔషధం  లాంటిదని వైద్యులు సిఫార్స్ చేసారు. శరీరానికి మనసుకీ ఆహ్లాదకర  వ్యాయామం డాన్స్ థెరపీ. కొన్ని భంగిమలను స్థిరంగా నిలబెట్టటం ద్వారా ఆయా అవయవాలకు ఉత్తేజం కలుగుతోంది. పేరు పొందిన కళాకారులు ఎందరో ఇప్పటికే ఈ థెరపీ పైన ప్రయోగాలు చేశారు. ఇంకా చేస్తున్నారు.

Leave a comment