అల్లాన్ని యూనివర్సల్ మెడిసిన్ అంటారు వైద్యులు. అల్లం స్వస్థలం మలేషియా ఇండోనేషియా ఫిలిప్పీన్స్ దీవుల్లో అల్లం మొక్కలు పువ్వులు చాలా అందంగా ఉంటాయి కనుక పెంచుకుంటూ ఉంటారు చాలా ప్రదేశాల్లో.అల్లం పెరిగే వాతావరణాన్ని బట్టి భిన్న వర్ణాలు సైజుల్లో పెరుగుతుంది.ఎరుపు రంగులో ఉండే జింజిబర్ రుబ్రమ్, నీలం, గులాబీ, తెలుపు రంగులో ఉండే క్యాంపెరియా పర్విఫ్లోరా ,పసుపు రంగులో ఉండే జింజిబర్ కాసామునార్,ఊదా నలుపు రంగుల్లో క్యాంపేరియా పర్వి ఫ్లోరా మొదలైనవి చాలానే ఉన్నాయి. మామిడి అల్లం గా పిలిచే కుర్ క్యూమా అమండా పసుపు కొమ్ములాగా ఉంటుంది అల్లం రుచి మామిడి వాసనతో ఉంటుంది దీన్ని నిల్వ పచ్చడి కి వాడతారు ఏ రంగులో ఉన్న ఈ అల్లం రకాలన్నీ అత్యుత్తమ ఔషధాలే.

Leave a comment