ప్రతి సీజన్ కు అనుకూలమైన వస్త్రశ్రేణి ఉంటుంది. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయనుకోండి చర్మానికి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే కాటన్స్ ఇతర ఫ్యాబ్రిక్స్‌ ఎక్కువ వాడాలి. లెనిన్ గొప్ప యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కలిగిన ఫ్యాబ్రిక్. పాలీ రేయన్ కూడా త్వరగా ఆరిపోయే ఫ్యాబ్రిక్స్. డెనిమ్ వంటి భారీ ఫ్యాబ్రిక్ లు లేయర్డ్ డ్రెస్ లు మడమల కింద దాకా జీరాడే దుస్తులు రోజువారి వాడకం నుంచి తీసేయాలి. సాధరణంగా రోజు వాడటానికి పాప్లిన్ టాప్స్ బావుంటాయి.

Leave a comment