బయటకు వెళితే చాలు దుమ్ము దూళి మొఖానికి స్కార్పులు కట్టుకున్న చర్మం కాంతి హీనం అయిపోతుంది. ఫేషియల్ క్రీములతో రసాయనాల బెడద ఈ సమస్య లేకుండా సహజమైన ఫెస్ ప్యాక్‌ వేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య నిధిగా చెప్పే గ్రీన్ టీ ఆకులు ముఖానికు కూడా మెరుపునిస్తాయి. గ్రీన్‌ టీ ఆకులు మెత్తగా పొడి చేసి అందులో పెరుగు,ఆలివ్ అయిల్ కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుని అరగంట తర్వాత కడిగేస్తే మొహం చక్కగా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తుంది.

Leave a comment