మొదటి సారిగా గర్భం ధరిస్తే కొన్ని సురక్షిత సాధారణ సూత్రాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఎప్పుడూ కూడా ఏ సమస్యకు సొంతంగా మందులు వాడక పోవటం తోలి సూచన. మందుల షాపులో అడిగి తీసుకోవటం సొంతంగా నిర్ణయించుకోవటం కఠిన సౌందర్య చికిత్సలు బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపెడతాయి. గర్భం దాల్చక యాంటాసిడ్స్ పారాసెటమాల్ మొదలైనవి కూడా వైద్యుల సలహా లేకుండా వాడద్దు.మొటిమలు ఇతర చర్మ సంబంధిత సమస్యలకు క్రీమ్స్. అప్లయ్ చేయరాదు. విటమిన్లు ఐరన్ డోస్ లు వికారంగా ఉంటె డాక్టర్ ప్రత్యామ్నాయాల కోసం అడగాలి. ఒక వేళ వికారం ఉన్నపటికీ వైద్యురాలు ఇచ్చిన ప్రీనాటల్ విటమిన్లు ఐరన్ మందులు మిస్ చేయద్దు. ఎసిడిటీ లేదా తలనొప్పి ముఖం పైన బ్రేకవుట్స్ ఉంటె వెంటనే డాక్టర్ ను సంప్రదించాలి.
Categories
WhatsApp

ఈ సురక్షిత సాధారణ సూత్రాలు పాటించాలి

మొదటి సారిగా గర్భం ధరిస్తే కొన్ని సురక్షిత సాధారణ సూత్రాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఎప్పుడూ కూడా ఏ సమస్యకు సొంతంగా మందులు వాడక పోవటం తోలి సూచన. మందుల షాపులో అడిగి తీసుకోవటం సొంతంగా నిర్ణయించుకోవటం కఠిన సౌందర్య చికిత్సలు బిడ్డ ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపెడతాయి. గర్భం దాల్చక యాంటాసిడ్స్ పారాసెటమాల్ మొదలైనవి కూడా వైద్యుల సలహా లేకుండా వాడద్దు.మొటిమలు ఇతర చర్మ సంబంధిత సమస్యలకు క్రీమ్స్. అప్లయ్  చేయరాదు. విటమిన్లు ఐరన్  డోస్ లు వికారంగా ఉంటె డాక్టర్ ప్రత్యామ్నాయాల కోసం అడగాలి. ఒక వేళ  వికారం ఉన్నపటికీ వైద్యురాలు ఇచ్చిన ప్రీనాటల్ విటమిన్లు ఐరన్  మందులు మిస్ చేయద్దు. ఎసిడిటీ లేదా తలనొప్పి ముఖం పైన బ్రేకవుట్స్ ఉంటె వెంటనే డాక్టర్ ను సంప్రదించాలి.

Leave a comment