ఏవియేషన్ రంగంలో మహిళలు చక్కగా రాణిస్తున్నారు. పైలెట్ ప్రేమ్ మాథుర్. 1947లో హైదరాబాద్ లోని డెక్కన్ ఎయిర్ వేస్ లో 38 ఏళ్ళ వయసులో ఉద్యోగం సాధించారు. ఈ తొలి భారత మహిళా కమర్షియల్ పైలెట్ ఇందిరా గాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, మౌంట్ బాటెన్ వంటి ప్రముఖులు ఈమె ప్రయాణికుల ప్రేమ్ మాధుర్ జెడి బిర్లా ప్రైవేట్ జెట్ పైలెట్ కూడా.

Leave a comment