కెప్టెన్ దీక్ష సి.ఎం పారా స్పెషల్ ఫోర్సెస్ లో ఎంపికైన తొలి మహిళ ఆఫీసర్ ఆర్మీ డాక్టర్ కూడా. ఈమె ఇండియన్ ఆర్మీ లో కఠినమైన శిక్షణ పూర్తి చేశారు. అలాగే ఆర్మీ వైద్యం చేసేందుకు శారీరక దారుఢ్యం కర్తవ్య దీక్ష కావాలి. ఇండియన్ ఆర్మీ లో స్త్రీలకు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వివక్ష లేదు సంశయాలు లేకుండా ముందుకు వస్తే మంచి భవిష్యత్తు అని చెపుతోంది దీక్ష సి.ఎం.

Leave a comment