థాయిలాండ్ మసాజ్ లకు పెట్టింది పేరు అక్కడి పర్యాటక కేంద్రం చయాంగ్ మాయ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎలిఫెంట్ నేచర్ పార్క్ లో ఏనుగులు ఫిజియోథెరపీ చేస్తాయి. హాధ్ మసాజ్ పేరుతో ఈ మర్దన చాలా ఫేమస్. ఫిజియోథెరపీ నిపుణులు చేత శిక్షణ ఇప్పించి వారి ఆధ్వర్యంలో పర్యాటకులకు ఏనుగులు మర్దన చేస్తాయి. భారీ బరువుండే ఏనుగులు సున్నితంగా తట్టేలా వీటికి నిపుణులు శిక్షణ ఇస్తారు. దీనితో ఎటువంటి హాని చేయకుండా ఏనుగులు మసాజ్ చేస్తున్నాయి.

Leave a comment