కురాకు వాసన రుచి ఇచ్చే కరివేపాకు అన్నంలో చట్నీల్లో ఏరి పారేస్తూ వుంటారు. అందుకే దీన్ని గ్రయిండ్ చేసి చట్నీలు, జ్యుసుల్లో వాడితే జుట్టు వుడటం, తెల్లబడటం వంటి సమస్యలు తగిఇంచి, జుట్టు నల్లగా నిగారించేలా చేస్తుంది. కరివేపాకులో ఉపయోగపడే ఎన్నో ఔషధాలు లాభిస్తాయని పరోధకులు చెప్పుతున్నారు. డయాబెటిస్ వున్న వారిలో స్టార్చ్ ను గ్లూకోజ్ గా మార్చే రేటును కరివేపాకు నేమ్మదింప జేస్తుంది. రక్త సరఫరాలు గ్లూకోజ్ ప్రేవేసించే మోతాదును కరివేపాకు ఏరి పారేయకండి అంటున్నారు.

Leave a comment