గర్బిణీ స్త్రీలు బొప్పాస, అనాస వంటివి తినకూడ దని, ఆహారానికి సంబంధించి ఒక్కళ్ళు ఒక్కో సలహా ఇస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ వింటూ పొతే అస్సలు తినేందుకు ఏమీ మిగలవు. ఇది మంచి ఆలోచన కూడా కాదు. అలాగే మీట్, చేపలు, సాల్ట్, స్పైసెస్ ఎవీ తినోద్దంతారు కొందరు. కానీ వాటికి సంబంధించి శాస్త్రీయ సాక్ష్యాదారాలు ఏవీ లేవు. ప్రాసెస్డ్ మీట్, సాఫ్ట్ చీజ్ వంటి బాక్టీరియా ఎక్కువగా వుండే పదార్ధాలు మాత్రం కొంచం తగ్గిస్తే మంచిది. కొందరికి కొన్ని అలర్జీలు వచ్చేవి ఉంటాయిఅలాంటివి జాగ్రత్తగా గమనించుకుని మానేయాలి. . అంటే గానీ ఇవి పడవు, వద్దు, తినకూడదు అన్న ఆలోచనలు పెట్టుకుని తాజా పండ్ల రసాలు మంచి శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని డైట్ నుంచి తొలగించ వద్దు. ఈ విషయంలో ఒక్క వైద్యురాలి సలహా మాత్రమే తీసుకోవాలి. గర్బిణీల దేహ స్ధితి, వేసుకునే మందుల్ని బట్టి ఆమె మంచి ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తారు.
Categories
WhatsApp

ఇవన్నీ వింటే తినేందుకు ఏవీ మిగాలవు

గర్బిణీ స్త్రీలు బొప్పాస, అనాస వంటివి తినకూడ దని, ఆహారానికి సంబంధించి ఒక్కళ్ళు ఒక్కో సలహా ఇస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ వింటూ పొతే అస్సలు తినేందుకు ఏమీ మిగలవు. ఇది మంచి ఆలోచన కూడా కాదు. అలాగే మీట్, చేపలు, సాల్ట్, స్పైసెస్ ఎవీ తినోద్దంతారు కొందరు. కానీ వాటికి సంబంధించి శాస్త్రీయ సాక్ష్యాదారాలు ఏవీ లేవు. ప్రాసెస్డ్ మీట్, సాఫ్ట్ చీజ్ వంటి బాక్టీరియా ఎక్కువగా వుండే పదార్ధాలు మాత్రం కొంచం తగ్గిస్తే మంచిది. కొందరికి కొన్ని అలర్జీలు వచ్చేవి ఉంటాయిఅలాంటివి జాగ్రత్తగా గమనించుకుని మానేయాలి. . అంటే గానీ ఇవి పడవు, వద్దు, తినకూడదు అన్న ఆలోచనలు పెట్టుకుని తాజా పండ్ల రసాలు మంచి శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని డైట్ నుంచి తొలగించ వద్దు. ఈ విషయంలో ఒక్క వైద్యురాలి సలహా మాత్రమే తీసుకోవాలి. గర్బిణీల దేహ స్ధితి, వేసుకునే మందుల్ని బట్టి ఆమె మంచి ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తారు.

Leave a comment