బరువు తగ్గాలనే ఆలోచన తో వ్యాయామాలు చేసే ఆలోచన మంచిదే గానీ అతిగా చేయద్దు అంటారు ఎక్సపర్ట్స్. ఏదైనా క్రమ పద్దతిలో సాగాలి అతి వ్యాయామం వల్ల అంతర్గత గాయలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కండరాలు త్రివమైన వత్తిడి గురవుతాయి. కీళ్ల నొప్పులు కూడా రావచ్చు. సరైన వ్యాయమ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే సమస్యలుండవు. అలాగే నెలసరి సమయంలో కూడా శరీరానికి బరువులు ఎత్తటం,ఎక్కువ దూరం పరుగులు తీయటం మాత్రం మంచిదికాదు నెలసరి సమయంలో సాధ్యమైనంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

Leave a comment