ఇంట్లో ఫ్లోరింగ్ మరకలు లేకుండా అందంగా కనబడేందుకు ఫ్లోర్ ను బట్టి సొల్యుషన్ తాయారు చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. విట్రిఫైడ్ టైల్స్ వుంటే సబ్బు నీళ్ళతో తుదవకూడదు. మూడు నలుగు లీటర్ల గోరు వెచ్చని నీటిలో అరకప్పు వెనిగర్ కలిపి తుడిస్తే ఇల్లు అద్దంలాగా మెరిసిపోతుంది. మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ కు ఏ ఎసిడిక్ సొల్యుషన్ పనికి రాదు. వెనిగర్ వంటికి వాడకూడదు. మార్బుల్ త్వరగా కలర్ మారిపోతుంది. మార్బుల్ పైన మరకలుంటే వాటిని పోగొట్టేందుకు అరకప్పు హైడ్రోజిన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకుని మూడు నాలుగు లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఆహారం ఒలికిన ప్రదేశంలో, ఇంకో మరకలు మొదలైనవి తుడిచేయోచ్చు. ఉడెన్ ఫ్లోర్లయితే రెగ్యులర్ వాక్యుమ్ క్లీనింగ్ చేస్తుంటే ముందు జాగ్రత్తలు పడకపోయినా పర్లేదు. మరకలు మార్క్స్ ఏవైనా పడితే ఆ ప్రదేశంలో నీరు స్ప్రే చెయ్యాలి. లేదా ప్రత్యేకమైన వుడ్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగించాలి. ల్యామినేట్ ఫ్లోర్స్ అయితే తర్వాత మరకలు పడవు. తడి గుడ్డతో తుడిచేసినా పోతాయి.
Categories
WhatsApp

ఫ్లోరింగ్ మరకలు ఇలా వదులుతాయి

ఇంట్లో ఫ్లోరింగ్ మరకలు లేకుండా అందంగా కనబడేందుకు ఫ్లోర్ ను బట్టి సొల్యుషన్ తాయారు చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవాలి. విట్రిఫైడ్ టైల్స్ వుంటే సబ్బు నీళ్ళతో తుదవకూడదు. మూడు నలుగు లీటర్ల గోరు వెచ్చని నీటిలో అరకప్పు వెనిగర్ కలిపి తుడిస్తే ఇల్లు అద్దంలాగా మెరిసిపోతుంది. మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ కు ఏ ఎసిడిక్ సొల్యుషన్ పనికి రాదు. వెనిగర్ వంటికి వాడకూడదు. మార్బుల్ త్వరగా కలర్ మారిపోతుంది. మార్బుల్ పైన మరకలుంటే వాటిని పోగొట్టేందుకు అరకప్పు హైడ్రోజిన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకుని మూడు నాలుగు లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఆహారం ఒలికిన ప్రదేశంలో, ఇంకో మరకలు మొదలైనవి తుడిచేయోచ్చు. ఉడెన్ ఫ్లోర్లయితే రెగ్యులర్ వాక్యుమ్ క్లీనింగ్ చేస్తుంటే ముందు జాగ్రత్తలు పడకపోయినా పర్లేదు. మరకలు మార్క్స్ ఏవైనా పడితే ఆ ప్రదేశంలో నీరు స్ప్రే చెయ్యాలి. లేదా ప్రత్యేకమైన వుడ్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగించాలి. ల్యామినేట్ ఫ్లోర్స్ అయితే తర్వాత మరకలు పడవు. తడి గుడ్డతో తుడిచేసినా పోతాయి.

Leave a comment