వారంలో ఐదురోజులు గుడ్డు తింటే పక్షవాతం, గుండె జబ్బుల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అంటున్నాయి అద్యాయనాలు. 30 నుంచి 80 సంవత్సరాల వయసు గల నాలుగు లక్షల మంది ఆహారపు అలవాట్లు సేకరించి తొమ్మిదేళ్ళ పాటు సాగిన ఈ ఆధ్యాయనంలో ప్రతిరోజు గుడ్డు తినేవారు మిగతా వారితో పోలిస్తే గుండెకు సంభందించిన వ్యాదులు,పక్షవాతం మొదలైనవి రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తేలింది. ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా రోజు ఆహారంలో గుడ్డును చేర్చుకోమని వారు సలహా ఇస్తున్నారు.

Leave a comment