కొన్ని వేల మంది పై దీర్ఘకాలం అధ్యాయనం చేసి గర్భిణులు వ్యాయామం చేయటం వలన ప్రసవంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోరు అంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. నొప్పులు ఎక్కువ భాదించవు శరీరాకృతి పాడవ్వదు. శరీరం తేలికగా ఉంటుంది, వ్యయామం వల్ల పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అంటున్నాయి అధ్యయనాలు.

Leave a comment