కొత్త ఇల్లు కొనుక్కుంటే కొత్త వస్తువులను ఎంపిక చేసుకోండి కొత్త ఫర్నిచర్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ లో కాస్త శ్రద్ధ చూపిస్తే అప్పుడే ఇంటి అందం తెలుస్తుంది అంటున్నారు ఎక్సపర్ట్స్. ఉదాహరణకు బెడ్ రూమ్ తీసుకుంటే బెడ్ తో పాటు ఇంట్లో ఉండే క్లోసెట్స్ ను రెడీమేడ్ గా కొనుక్కోవాలి. మార్కెట్ లోకి వచ్చే అధునాతన టెక్నాలజీ కొత్త వస్తువులకు అప్డేట్ కావాలి. హాల్ రంగులను బట్టి కూల్ గా అందంగా కనిపించే సోఫా సెట్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇల్లు విశాలంగా, వెలుగు తో ఉండాలంటే ఇంటీరియర్ డిజైనర్ ని సంప్రదించి మరీ సామాన్లు కొనుక్కోవాలి. డైనింగ్ టేబుల్, కార్పెట్లు, కాఫీ టేబుల్ వంటివి ఇంటిని బట్టి కొనుక్కుంటేనే బావుంటుంది.

Leave a comment