25 దేశాలకు చెందిన 82 మంది మహిళలు ఒకేసారి ఎత్తైన బ్రీతోర్న్ పర్వతాన్ని ఎక్కి కొత్త అధ్యయనం సృష్టించారు. ఈ లాంగెస్ట్ ఉమెన్ రోప్ టీమ్ లో ప్రపంచంలో నలుమూలల నుంచి మహిళలు పాల్గొన్నారు. మన దేశం నుంచి అంచల్ ఠాకూర్, షిబానీ ఘరత్, ఛార్మి దేధియా లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సాహసిక పర్వతారోహణలో మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచేందుకు స్విట్జర్లాండ్ ప్రభుత్వం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉమెన్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

Leave a comment