మోనోపాజ్ దాటిన చాలా మంది మహిళల్లో మూత్రం నియంత్రించుకోలేక పోయే సమస్య వస్తుంది. ఈ వయస్సు మహిళల్లో ఇది సర్వ సాధారణం దీన్ని స్ట్రెస్ ఇన్ కంటినెన్స్ అంటారు.బలహీనమైన పెల్విన్ ఫ్లాక్ మజిల్స్ వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. మోనోపాజ్ తర్వాత మరింత ప్రిమినెంట్ గా ఉంటుంది. పెల్విన్ కండరాలు సంబంధించిన వ్యాయమాలు నేర్చుకోని చేస్తూ ఉంటే ఈ సమస్య కాస్త తగ్గుతుంది. కానీ ఇది తీవ్రమైన సమస్య మాత్రం కాదు.

Leave a comment