చుండ్రు బాధ పెడుతుంటే తులసి నూనె లోకి లావెండర్, రోజ్ మేరి ఆయిల్ కలుపుకుని మాడుకు మసాజ్ చేయాలి. అప్పుడు తలపైన రక్త ప్రసరణ సరిగా జరిగి చుండ్రు తగ్గిపోతుంది. టీ ట్రీ ఆయిల్ ను రాత్రి పడుకునే ముందర మాడుకు రాస్తే చుండ్రు సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ నూనెలో జోజోబా ఆయిల్ కలిపి రాసుకున్న చెక్కని ఫలితం వుంటుంది. కొబ్బరి నూనెను కాస్త వెచ్చ చేసి అందులో నిమ్మరసం కలిపి తలకు పట్టించుకోవాలి. ఇలా వారంలో మూడు రోజులు చేస్తే చుండ్రు బెడద పోతుంది. మెంతుల్లో ప్రోటీన్లు, ఎమినో ఆసిడ్స్ అధికంగా వుంటాయి. కానీ మెంతులు నానానిచ్చి మెత్తగా రుబ్బి తలకు పెట్టుకున్న ఫలితం వుంటుంది. నిమ్మ ఆకులు, నీళ్ళు లో నాన నిచ్చి ఆ నీళ్ళతో సహా మెత్తగా గ్రఇండ్ చేసి, ఆ పేస్టు తలకు పట్టించిన చుండ్రు పోయింది. ఉదయాన్నే నిద్ర లేచిన వెంటనే కాసేపు ఎండలో నిలబడితే ఆ సూర్య కిరణాల వేడి కూడా జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. తాజా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు తింటూ వుంటే ఈ పోషకాలు కూడా జుట్టుకు మేలు చేస్తాయి.
Categories
Soyagam

ఇలా చుండ్రు వదిలించుకోవచ్చు

చుండ్రు బాధ పెడుతుంటే తులసి నూనె లోకి లావెండర్, రోజ్ మేరి ఆయిల్ కలుపుకుని మాడుకు మసాజ్ చేయాలి. అప్పుడు తలపైన రక్త ప్రసరణ సరిగా జరిగి చుండ్రు తగ్గిపోతుంది. టీ ట్రీ ఆయిల్ ను రాత్రి పడుకునే ముందర మాడుకు రాస్తే చుండ్రు సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ నూనెలో జోజోబా ఆయిల్ కలిపి రాసుకున్న చెక్కని ఫలితం వుంటుంది. కొబ్బరి నూనెను కాస్త వెచ్చ చేసి అందులో నిమ్మరసం కలిపి తలకు పట్టించుకోవాలి. ఇలా వారంలో మూడు రోజులు చేస్తే చుండ్రు బెడద పోతుంది. మెంతుల్లో ప్రోటీన్లు, ఎమినో ఆసిడ్స్ అధికంగా వుంటాయి. కానీ మెంతులు నానానిచ్చి మెత్తగా రుబ్బి తలకు పెట్టుకున్న ఫలితం వుంటుంది. నిమ్మ ఆకులు, నీళ్ళు లో నాన నిచ్చి ఆ నీళ్ళతో సహా మెత్తగా గ్రఇండ్ చేసి, ఆ పేస్టు తలకు పట్టించిన చుండ్రు పోయింది. ఉదయాన్నే నిద్ర లేచిన వెంటనే కాసేపు ఎండలో నిలబడితే ఆ సూర్య కిరణాల వేడి కూడా జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. తాజా ఆకుకూరలు, కూరగాయలు తింటూ వుంటే ఈ పోషకాలు కూడా జుట్టుకు మేలు చేస్తాయి.

Leave a comment